MAX KVM LITE 1

120,000VND/mo
 • CPU 1 vCPU
 • Dung lượng 20 GB
 • RAM 1GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ IP 01

Miễn phí DirectAdmin

MAX KVM LITE 2

200,000VND/mo
 • CPU 2 vCPU
 • Dung lượng 30 GB
 • RAM 2GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ IP 01

Miễn phí DirectAdmin

MAX KVM LITE 3

450,000VND/mo
 • CPU 4 vCPU
 • Dung lượng 50 GB
 • RAM 4GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ IP 01

Miễn phí DirectAdmin

MAX KVM LITE 4

1,200,000VND/mo
 • CPU 8 vCPU
 • Dung lượng 100 GB
 • RAM 8GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ IP 01

Miễn phí DirectAdmin