MAX DN 01

230,000VND/mo
 • Băng thông Không giới hạn
 • Dung lượng 10GB
 • FTP Account 1
 • Addon Domain 20
 • Quản trị DirectAdmin

MAX DN 02

400,000VND/mo
 • Băng thông Không giới hạn
 • Dung lượng 20GB
 • FTP Account 1
 • Addon Domain 30
 • Quản trị DirectAdmin

MAX DN 03

650,000VND/mo
 • Băng thông Không giới hạn
 • Dung lượng 30GB
 • FTP Account 1
 • Addon Domain Không giới hạn
 • Quản trị DirectAdmin

MAX DN 04

900,000VND/mo
 • Băng thông Không giới hạn
 • Dung lượng 40GB
 • FTP Account 1
 • Addon Domain Không giới hạn
 • Quản trị DirectAdmin