VPS Youtube 1

135,000VND/mo
 • CPU 1 vCPU
 • Dung lượng 20 GB
 • RAM 1GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ IP 01

VPS Youtube 2

218,000VND/mo
 • CPU 2 vCPU
 • Dung lượng 30 GB
 • RAM 2GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ IP 01

VPS Youtube 3

436,000VND/mo
 • CPU 4 vCPU
 • Dung lượng 50 GB
 • RAM 4GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ IP 01

VPS Youtube 4

872,000VND/mo
 • CPU 6 vCPU
 • Dung lượng 60 GB
 • RAM 8GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ IP 01