MAX KVM PRO 2

320,000VND/mo
 • CPU 2 vCPU
 • Dung lượng 30 GB
 • RAM 2GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ IP 01

Miễn phí DirectAdmin

MAX KVM PRO 3

700,000VND/mo
 • CPU 4 vCPU
 • Dung lượng 80 GB
 • RAM 4GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ IP 01

Miễn phí DirectAdmin

MAX KVM PRO 4

2,000,000VND/mo
 • CPU 8 vCPU
 • Dung lượng 120 GB
 • RAM 8GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Địa chỉ IP 01

Miễn phí DirectAdmin