MAX ECO 01

30,000VND/mo
 • Băng thông 30GB
 • Dung lượng 500MB
 • FTP Account 1
 • Addon Domain 1

MAX ECO 02

80,000VND/mo
 • Băng thông 80GB
 • Dung lượng 3GB
 • FTP Account 1
 • Addon Domain 2

MAX ECO 03

110,000VND/mo
 • Băng thông 110GB
 • Dung lượng 5GB
 • FTP Account 1
 • Addon Domain 3

MAX ECO 04

140,000VND/mo
 • Băng thông 200GB
 • Dung lượng 8GB
 • FTP Account 1
 • Addon Domain 7